ผ่าตัดแปลงเพศ แปลงเพศดีที่สุด แปลงเพศสวยที่สุด

ปัจจุบันจำนวนชายรักชายที่แปลงเพศเป็นหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ โดยเฉพาะวัยกำลังทำงานจะมีเงินเดือนและวัยกำลังเรียนนิยมกันทำเยอะ โดยวัยเรียนนั้นบ้านจะมีฐานะดีเลยทำ ส่วนวัยทำงานนั้นจะใช้เงินตัวเองทำ เพราะถ้าคุณปล่อยให้อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ ฮอร์โมนเพศชายจะเพิ่มสูงจะทำให้ไม่อยากที่จะศัลยกรรมแปลงเพศ

การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะทางจิตใจ ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างการรับรู้เพศและสภาพร่างกายไม่สอดคล้องกันตั้งแต่เกิดมาแล้ว ในภาษาแพทย์เรียกว่า Gender Dysphoria การผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศนั้นจะทำให้สภาพจิตใจของคนไข้นั้นดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขกับที่ตนเองได้เลือกใหม่

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการผ่าศัลยกรรมตัดแปลงเพศประกอบไปด้วย

การผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศนั้นจะต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์มาก วิธีการผ่าตัดแปลงเพศแพทย์จะทำช่องคลอดขึ้นมาใหม่ ให้มีลักษณะที่ลึกเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ได้นั้นเอง โดยความลึกราคาจะไม่เท่ากัน หรือจะเลือกผ่าตัดให้เป็นผู้หญิงแต่ไม่มีช่องคลอดอันนี้ ราคาจะถูกหน่อย

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการผ่าศัลยกรรมตัดแปลงเพศประกอบไปด้วย

1.ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรณที่ไม่ถึงต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง หรือถ้าในกรณที่อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องให้ บิดาหรือ ผู้ปกครองที่ถูกต้องตา กฎหมายอณุญาตให้ผ่าตัดได้

2.ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นหญิงมานานแล้ว เป็นหญิงตั้งแต่เด็กนั้นเอง หรือเคยเป็นหญิงมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.ต้องได้รับฮอร์โมนหญิงมาอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป

4.ผ่านการประเมินสภาพจิตใจและมีใบรับรองจากจิตแพทย์ว่าจิตอยู่ในภาวะปกติ

5.รู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศของตนเอง จนมองว่าเป็นส่วนเกิน

6.ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

วิธีการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

แพทย์จะทำการให้ยาสลบกับคนไข้ เมื่อคนไข้สลบ แพทย์จะทำการเจาะช่องเพื่อให้เป็นช่องคลอด โดยจะมีขนาด SRS 0/TypeA-SRS 4/TypeE โดยจะเจาะบริเวณกล้ามเนื้อให้มีความลึกพอสมควร หลังจากนั้นแพทย์จะนำหนังจากอวัยะเพศทำเป็นผนังช่องคลอดจะเอาถุงอัณฑะมาทำผนังช่องคลอดหรื ลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับคนไข้ที่ได้ปรึกษาแพทย์มาก่อนหน้านี้ จากนั้นเก็บเส้นเลือดและเส้นประสาทรับรู้เพื่อนำมาสร้างคลิตอริส

คลิตอริส คือ อวัยวะสืบพันธุ์หญิงแบบภายนอก ซึ่งลักษณะจะเป็นปุ่มที่อยู่ใกล้ด้านหน้าจุดบรรจบของแคม (อวัยวะเพศหญิง) เหนือปากช่องคลอดนั้นเอง

และแพทย์ก็จะตัดท่อนำเชื้อให้เหลือสั้นที่สุด ตัดแกนขององคชาตออกไป (องคชาต คืออะไรไม่ต้องอธิบายน่ะครับมันคืออะไร คริคริ) จัดตำแหน่งการปัสสาวะหใม่ จากเดิมใช้องคชาตในการฉี่ ตอนนี้จะทำให้ฉี่ลงล่างเหมือนผู้หญิง หากแพทย์ทำไม่ดีจะทำให้ฉี่พุ่งขึ้นได้ จากนั้นแพทย์จะตกแต่งแคมนอกแคมใน ให้สวยงามมีความสมบูรณ์ที่สุด

การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

SRS 0/Type A ทำภายนอก ไม่ทำช่องคลอด ในกรณีที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์หรือมีโรคประจำตัว

SRS 1/Type B ใช้หนังหุ้มปลายทำช่องคลอด (ไม่ลึก)

SRS 2/Type C ทำช่องคลอดให้ลึกขึ้นโดยใช้ถุงอันฑะ

SRS 3/Type D ตัดลำไส้ (เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดและเหมือนผู้หญิงมากที่สุด)

SRS 4/Type E แก้ไขช่องคลอดทุกรูปแบบให้เป็นแบบ SRS 0/Type D

SRS 0.5 เคยทำมาแล้วไม่ถูกใจอย่างแก้ไขใหม่ให้สวย ทำเฉพาะภายนอก

การบริการด้านเพศจะมี แปลงเพศชายเป็นหญิง แปลงเพศหญิงเป็นชาย ตัดหน้าอก ตัดมดลูก ตัดรังไข่ ปิดช่องคลอด ตัดอัณฑะ แก้ไขอวัยวะเพศชาย ตกแต่งแคมเล็ก ตกแต่งแคมใหญ่ ตกแต่งเยื่อพรหมจรรย์ ตกแต่งเนินอวัยวะเพศหญิง